Witaj na stronie kursu na wychowawców kolonijnych organizowanego przez Fundację na rzecz rozwoju - Inspirator.

Kurs dla kandydatów na wychowawców kolonijnych przeznaczony jest dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub dla tegorocznych maturzystów (bez matury). Kurs realizowany jest w oparciu o najnowszy program MEN a jego przebieg nadzorowany jest przez odpowiednie Kuratorium Oświaty. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem. Program obejmuje 36 godzin zajęć z następujących przedmiotów:

 1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
 3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
 4. Ruch i rekreacja.
 5. Turystyka i krajoznawstwo.
 6. Zajęcia kulturalno-oświatowe.
 7. Zajęcia praktyczno-techniczne.
 8. Prace społecznie użyteczne.
 9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Po ukończeniu Kursu każdy z uczestników otrzymuje certyfikat upoważniający do pracy (w czasie wakacji i ferii) z dziećmi i młodzieżą w ośrodkach wypoczynkowych i kolonijnych.

NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku przeznaczony jest dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub dla tegorocznych maturzystów (bez matury). Kurs realizowany jest w oparciu o najnowszy program MEN, a jego przebieg nadzorowany jest przez odpowiednie Kuratorium Oświaty. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem. Program obejmuje 36 godzin dydaktycznych zajęć z następujących przedmiotów:

 1. Planowanie pracy wychowawczej
 2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników:
 4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego
 5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku.

Po ukończeniu Kursu każdy z uczestników otrzymuje certyfikat upoważniający do pracy (w czasie wakacji i ferii) z dziećmi i młodzieżą w ośrodkach wypoczynkowych i kolonijnych.

NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!