Witaj na stronie kursu na wychowawców kolonijnych organizowanego przez Fundację na rzecz rozwoju - Inspirator.

Kurs dla kandydatów na wychowawców kolonijnych przeznaczony jest dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub dla tegorocznych maturzystów (bez matury). Kurs realizowany jest w oparciu o program MEN a jego przebieg nadzorowany jest przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Program obejmuje 36 godzin zajęć z następujących przedmiotów:

  1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
  2. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku
  3. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
  4. Obowiązki wychowawcy grupy
  5. Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
  6. Zajęcia kulturalno-oświatowe
  7. Turystyka i krajoznawstwo
  8. Zajęcia praktyczno-techniczne
  9. Prace społecznie użyteczne
  10. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku

Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzymuje certyfikat upoważniający do pracy (w czasie wakacji i ferii) z dziećmi i młodzieżą w ośrodkach wypoczynkowych i kolonijnych.

NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!