Nowe rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej

Uprzejmie informujemy, że Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej podpisała 16 stycznia 2015 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2015 r. poz. 109).

Celem nowelizacji rozporządzenia jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa opieki sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku organizowanego w czasie ferii letnich i zimowych.

Zmiany dotyczą również organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Ich celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych kierownikowi i wychowawcy wypoczynku w pracy z dziećmi i młodzieżą. Więcej informacji tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042562572

Osoby, które ukończyły kurs dla kierowników wypoczynku lub kurs na wychowawców, lub ukończą kurs, który rozpoczął się przed wejścia w życie zmian, spełniają warunek ukończenia kursu na kierownika lub wychowawcę wypoczynku według nowych przepisów.

Powrót