Zakończenie kursu w Stalowej Woli

W dniach 07-09.12.2012r. w Stalowej Woli odbył się kursu na wychowawców kolonijnych, w którym uczestniczyło 56 osób. Z dumą informujemy, że wszyscy uczestnicy zakończyli egzamin wynikiem pozytywnym.

Serdecznie dziękujemy trenerom za przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, które obejmowały tematykę:

  1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
  2. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku
  3. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
  4. Obowiązki wychowawcy grupy
  5. Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
  6. Zajęcia kulturalno-oświatowe
  7. Turystyka i krajoznawstwo
  8. Zajęcia praktyczno-techniczne
  9. Prace społecznie użyteczne
  10. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku

Pragniemy również podziękować uczestnikom Kursu za aktywność, punktualność oraz mile spędzony czas.

W galerii można obejrzeć zdjęcia wykonane czasie trwania kursu.

Powrót