Trenerzy

Mateusz

Mateusz Prucnal- Prezes Fundacji na rzecz rozwoju - Inspirator, trener biznesu, coach oraz ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Z wykształcenia manager ds. Human Resources.

Na co dzień zajmuje się rozwijaniem i inspirowaniem osób wymagających od siebie coraz więcej. Jest twórcą licznych projektów szkoleniowych i konferencji. Jego główne zainteresowania to komunikacja i tworzenie grup, psychologia zarządzania, liderstwo oraz szkolnictwo wyższe. Jest twórcą autorskiego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży przygotowanego dla Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Od czterech lat organizuje wyjazdy dla młodzieży m.in. Letni Campus Akademicki dla 1 500 osób. W ich trakcie zajmuje się logistyką oraz animacją czasu wolnego.

Paulina

mgr Paulina Pietras - Prucnal - psycholog, coach, specjalista terapii uzależnień, terapeuta w poradni profilaktyki, leczenia i terapii uzależnień Stowarzyszenia MONAR, doktorantka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zajmuje się pracą z osobami uzależnionymi, organizacją konferencji naukowych, tworzeniem programów profilaktycznych. Współpracuje w licznych projektach z takimi organizacjami jak m.in. Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii czy Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Na co dzień najwięcej czasu poświęca swojemu rozwojowi w dziedzinie psychologii. Interesuje się psychologią, PR, nauką języków obcych i samorozwojem. Paulina jest osobą otwartą, życiową optymistką, która maszeruje przez życie, twardo stąpając po ziemi. Uwielbia pracę z ludźmi, szybką jazdę na snowboardzie, a także podróże do najdalszych zakątków świata. W przyszłości chciałaby cały czas móc pomagać osobom i mieć dużą, szczęśliwą rodzinę.

Klaudia

Klaudia Łyda – pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, opiekun dziecięcy oraz doradca zawodowy, absolwentka Zarządzania szkołą i placówką wychowania przedszkolnego. Obecnie studentka Oligofrenopedagogiki. Pracuje w Lublinie jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie 4 – latków oraz 5 – latków. W Fundacji na rzecz rozwoju – Inspirator zajmuje się organizacją projektów oraz pracuje jako trener.

Na co dzień interesuje się wychowaniem przedszkolnym oraz pedagogiką dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Klaudia jest osobą pogodną, pozytywnie nastawioną do świata, który ją otacza. Uwielbia pracę z ludźmi, szczególnie z tymi najmłodszymi. Jest szczęśliwą mężatką oraz mamą, która większość czasu poświęca rodzinie i przyjaciołom, z którymi lubi spędzać aktywnie czas oraz przy grach planszowych.

Marcin

Mateusz Marciniec - absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, aktywnie działający instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. Od lat interesuje się szeroko pojętą turystyką, począwszy od pieszej, przez kajakową i rowerową, kończąc na motocyklowej. Organizator wielu wycieczek i wypraw krajowych, jak i zagranicznych dla różnych grup odbiorców – dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kamil

Kamil Szydłowski– Ratownik Medyczny pracujący w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Instruktor BLS z zakresu Pierwsza Pomoc Przedmedyczna.

Pracuje również jako pomoc medyczna na imprezach masowych i sportowych. Posiada wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, którą chętnie przekazuje różnym grupom wiekowym (dzieci, młodzież, dorośli) jako instruktor BLS. Na co dzień sam pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w różnych kursach doskonalenia zawodowego, Prywatnie – jest zawodnikiem klubu siatkarskiego, lubi także sporty zimowe.

Tomek

Tomasz Gorczyca - lekarz medycyny. Instruktor BLS Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz ACLS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Właściciel firmy prowadzącej instruktarz z pierwszej pomocy.